שינוי תוואי דרך ושינוי בהוראות וסכיות בניה.

תוכנית ג/ 19910

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרך ושינוי בהוראות וסכיות בניה.
מספר: ג/ 19910
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי נקודתי בתוואי דרך להולכי רגל ושינוי בהוראות ובזכויות הבנייה.

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי בנייה.
הגדלת אחוז התכסית.
שינוי בקווי הבניין.
קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטב/ 50"רמת טבעון".שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/12/2012
החלטה בדיון בהפקדה05/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/02/2012
קבלת תכנית24/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200505/04/2012