שינוי תוואי דרך ללא שינוי בשטחים, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 0029

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרך ללא שינוי בשטחים, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 0029
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך עקב תוואי קיים בשטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16873חלק30