שינוי תוואי דרך ללא שינוי בשטחים, יפיע

תוכנית 4/ מע/ 0029

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרך ללא שינוי בשטחים, יפיע
מספר: 4/ מע/ 0029
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תווי דרך גישה עקב תווי קיים בשטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16873חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
תוכניתג/ 1313תכנית מתאר יפיעשינוי