שינוי תוואי דרך מס' 1 - אשקלון

תוכנית 4/ 02/ 101/ 149

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרך מס' 1 - אשקלון
מספר: 4/ 02/ 101/ 149
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לאפשר להמשיך ולסלול את הדרך הנ"ל ממזרח לתכנית כפר הגולף -
תכנית מתאר מס' 147/101/02/4 בהמשך לדרך המאושרת
שבתכנית מס' 123/101/02/4.

2. ליעד את השטחים שבין הדרך לבין תכנית כפר הגולף לשטח ציבורי
פתוח בהשלמה למגרש 608 שבתכנית 147/101/02/4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
373חלק70, 72
374חלק44
375חלק63, 68
390חלק49
1967חלק1-2
1969חלק19, 36, 44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/09/2007
קבלת תכנית30/04/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007