שינוי תוואי דרך מס' 11 , כעביה - חג'אג'רה - טבאש

תוכנית יז/ מק/ 6874/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרך מס' 11 , כעביה - חג'אג'רה - טבאש
מספר: יז/ מק/ 6874/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
תיקון עיוותים שנוצרו כתוצאה מרקע מדידה של תכנית מפורטת ג/ 6874 ע"י:
התאמות בתוואי דרך מס' 11 בכעביה דרום.
איחוד וחלוקה ללא הסכמה .
שינוי קווי הבניין הקבועים בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםכעביה טבאש-חג'אג'כעביה טבאש-חג'אג'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10346חלק2, 4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6874שנוי לתכנית המתאר ג / 2755 - כעביה טבאששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/2007תאריך פרסום: 24/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5683. עמוד: 3242. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות20/07/2006תאריך פרסום: 20/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5557. עמוד: 4303. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים04/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2006. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700330/03/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006