שינוי תוואי דרך מס' 13, שינוי למתאר, כפר כנא

תוכנית ג/ 9938

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרך מס' 13, שינוי למתאר, כפר כנא
מספר: ג/ 9938
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17392חלק59, 61-62
17396חלק1-4, 18, 104
17397חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/09/1997
קבלת תכנית02/04/1997