שינוי תוואי דרך מס' 20 והרחבת צומת דרכים, שינוי למתאר, איכסאל

תוכנית ג/ 10456

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרך מס' 20 והרחבת צומת דרכים, שינוי למתאר, איכסאל
מספר: ג/ 10456
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי תוואי דרך מס' 20 בנקודה בה היא עולה על
בית קיים והסטתה מהבית.
ב. הרחבת אזור צומת הדרכים ליצירת כיכר עירונית
(עקב סכנה תחבורתית).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16904חלק47, 50-51, 54-55
16905חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7468תכנית מתאר כפר איכסאל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/08/2000תאריך פרסום: 21/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4912. עמוד: 4523. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים04/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/07/2000
החלטה בדיון באישור תכנית02/02/2000
פרסום להפקדה בעיתונים17/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 17/09/1999.
פרסום להפקדה ברשומות09/09/1999תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5517. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה25/11/1998
קבלת תכנית27/01/1998