שינוי תוואי דרך מס' 29 ולגיטימציה במרכז דייר חנא:

תוכנית ג/ 13955

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרך מס' 29 ולגיטימציה במרכז דייר חנא:
מספר: ג/ 13955
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך מס' 29 שעובר על בתים קיימים ומהווה שינוי לתכנית ג/ 6267

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10410חלק10-11, 21, 23, 64
19410חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6267דיר חנא צפוניתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה24/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/05/2003
קבלת תכנית11/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200302524/12/2003