שינוי תוואי דרך מס' 3 צומת נגבה - שפיר

תוכנית ד/ 6/ 02/ 224/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרך מס' 3 צומת נגבה - שפיר
מספר: ד/ 6/ 02/ 224/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת לשיפור ושינוי תוואי דרך מס' 3 על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הוראות לביצוע הדרך.
2. לשנות את יעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח לדרך.
3. לשנות את יעוד הקרקע מדרך קיימת לדרך לביטול
ביעוד חקלאי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר

תיאור המיקום:
התכנית היא חלק מכביש מס' 3 המשמש ככביש בין
עירוני ראשי בין אשקלון וקרית מלאכי ובהמשכו
ללטרון וירושלים. הכביש עובר בתחומי ועדה מקומית
שקמים, בסמוך למחנה עמנואל וכביש הגישה לקיבוץ
נגבה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1048כל הגוש
1050חלק6-9, 12-13, 53, 55, 59
1089חלק2-3, 5-8, 11-12
1090חלק7-10, 13
3071חלק19
3072חלק11, 39
3073חלק3032-33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 230/ 1פונדק ג'וליסשינוי
תוכנית6/ 02/ 224/ 6תחנת תדלוק צומת נגבהשינוי
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות03/07/2003תאריך פרסום: 03/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5202. עמוד: 3248. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2003תאריך פרסום: 08/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5192. עמוד: 2698. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
החלטה בדיון באישור תכנית20/01/2003
החלטה בדיון בוולק"ח16/12/2002
פרסום להפקדה בעיתונים13/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2002
קבלת תכנית02/07/1991