שינוי תוואי דרך מס' 30, סכנין

תוכנית גנ/ 15177

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרך מס' 30, סכנין
מספר: גנ/ 15177
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
תיקון עיוות תכנוני ברצועת דרך מספר 30.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע דרך למלאכה ומסחר.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה - עפ"י תכנית מאושרת מספר ג/ 12050.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי - עפ"י תכנית מאושרת ג/ 12050.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19270חלק8-9, 30, 73-75, 77
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות21/05/2007תאריך פרסום: 21/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5666. עמוד: 2837. שנה עברית: התשסז .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים27/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות20/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3830. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים02/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2006. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/01/2005
קבלת תכנית19/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200700820/03/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים63130/06/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500115/06/2005