שינוי תוואי דרך מס' 32

תוכנית ג/ 11690

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרך מס' 32
מספר: ג/ 11690
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הזזת קטע מכביש מס' 32 מעל בתים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19411חלק16-18, 315, 15, 19, 29, 72, 76
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה29/05/2000
קבלת תכנית13/01/2000