שינוי תוואי דרך מס' 5, נעורה

תוכנית ג/ 14888

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרך מס' 5, נעורה
מספר: ג/ 14888
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
ביטול קטע מדרך והצעת חליפין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17072חלק14-15, 48
17073חלק2-5, 17-20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6469תכנית מפורטת מס' ג / 6469 כפר נעורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה01/12/2004
קבלת תכנית14/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200403301/12/2004