שינוי תוואי דרך מס' 6, מזרעה

תוכנית ג/ 18451

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרך מס' 6, מזרעה
מספר: ג/ 18451
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך מס' 6 לצורך הסדרה סטטוטורית של מצב קיים, צמצום שטח למבני ציבור ותוספת שטח למגורים.

עיקרי ההוראות:
שינוי תוואי דרך מס' 6

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18138חלק22-23, 25, 32, 62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2315תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף12/11/2009
קבלת תכנית12/10/2009