שינוי תוואי דרך מס' 7, הקטנת רוחבה ל - 11 מ' והקטנת קו הבניין, בדרום עראבה

תוכנית ג/ 13396

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרך מס' 7, הקטנת רוחבה ל - 11 מ' והקטנת קו הבניין, בדרום עראבה
מספר: ג/ 13396
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הזזת דרך מס' 7 בעארבה מעל בניינים קיימים והסדרת דרך גישה לחלקה מס' 83 והקטנת קו הבניין של הדרך.
שינוי קו הבניין של הדרך מס' 7 מ- 6.5 מ' ל- 3 מ'.
הזזת הדרך הקיימת מעל בניינים קיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19345חלק43, 61-64, 69-71, 80-83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4014תכנית מתאר עראבהשינוי
תוכניתג/ 6761שנוי לתקנון תכנית מתאר -עראבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2003תאריך פרסום: 22/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5208. עמוד: 3538. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים14/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2003. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות18/03/2003תאריך פרסום: 18/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5167. עמוד: 1874. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים16/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה18/12/2002
קבלת תכנית02/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200300904/06/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29031/03/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200202218/12/2002