שינוי תוואי דרך מקומית-עילוט

תוכנית ג/ 14311

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרך מקומית-עילוט
מספר: ג/ 14311
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הטית דרך מס' 28 אשר רוחבה 8 מטר, אשר עולה על בנין קיים בצד הצפוני הדרך מוזזת שוב מערבה כאשר במצב הקיים היתה עולה על צריף צמוד לבית.
בסה"כ בצידה המערבי של הדרך המוצעת, השטח של הדרך המוצעת הנכנסת לאזור המיגורים שווה לשטח הדרך המתבטלת באותו צד כך שמבחינת שטח איזור המיורים בצד המערבי של הדרך אין כל שינוי.

עיקרי הוראות התכנית:

1. שינוי תוואי דרך מס' 28.

2. קביעת הוראות בניה:

תותר בניה מעל בתים קיימם לאורך דרך מס' 28 המוצעת ללא נסיגה מקונטור הבנין הקיים. בניה חדשה במגרשים הפנויים תבנה בהתאם לרשום ברוזטת הדרך דהיינו נסיגה של 3 מטר מקו הרחוב במצב המוצע.

3. המבנה הקיים במגרש 101 הבנוי בקו האפס מהדרך המוצעת יאושר כפי שהוא קיים ותותר בניה מעליו לפי הקונטור הקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק32, 50-52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה16/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/11/2003
קבלת תכנית12/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401416/06/2004