שינוי תוואי דרך 110

תוכנית ג/ 11349

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרך 110
מספר: ג/ 11349
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תווי דרך מס' 110 עפ"י גדר ודרך קיימת ושינוי
יעוד החלק המבוטל למגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל

תיאור המיקום:
ישוב: אכסאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16927חלק13, 20-21, 517-8, 10-12, 14, 22, 30, 46, 48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות08/06/2000תאריך פרסום: 08/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4891. עמוד: 3895. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית31/01/2000
פרסום להפקדה בעיתונים19/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 26/10/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1999. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1999. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות22/11/1999תאריך פרסום: 22/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4825. עמוד: 1434. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה10/08/1999
קבלת תכנית07/03/1999