שינוי תוואי דרך, הצרתה וחלוקת חלקה 52, שינוי למתאר, רמת ישי

תוכנית ג/ 10724

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרך, הצרתה וחלוקת חלקה 52, שינוי למתאר, רמת ישי
מספר: ג/ 10724
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי תוואי דרך גישה, על מנת לבטל קטע אשר עולה
על חצרות קיימות, והצרת הדרך מ-6 מ' ל-3 מ'.
ב. שינוי יעוד דרך הגישה הנ"ל לדרך פרטית.
ג. שינוי תוואי דרך - יצירת רדיוס סיבוב.
ד. חלוקת חלקה 52 למגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
ישוב: רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק52-53
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית18/06/1998