שינוי תוואי דרך, יפיע

תוכנית גנ/ 16940

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרך, יפיע
מספר: גנ/ 16940
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי בתוואי ורוחב דרך .

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מדרך למגורים ומסחר .
שינוי ייעוד ממגורים ומסחר לדרך .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16878חלק32, 851, 13, 22, 25, 31, 33, 50, 54, 82-84
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
תוכניתג/ 12248הגדלת שטחי שרות לחניות תת קרקעיות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים08/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4238. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון בהתנגדויות03/02/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3648. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף06/05/2007
קבלת תכנית15/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200900503/02/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701724/09/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית