שינוי תוואי דרך, כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרך, כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך לפי חלוקה מאושרת ע"י איחוד וחלוקה בהסכמה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17386חלק18
17387חלק34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה29/09/2003
פרסום לאישור ברשומות08/09/2003תאריך פרסום: 08/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5223. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים17/08/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות12/06/2003תאריך פרסום: 12/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5193. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים06/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300929/09/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300731/07/2003