שינוי תוואי דרך, שינוי למתאר, איכסאל

תוכנית ג/ 10477

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרך, שינוי למתאר, איכסאל
מספר: ג/ 10477
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנון מפורט על מנת לשנות תוואי דרך גישה, וצמצום
רוחב הדרך מ-6 מ' עד 4 מ' והוספת הרחבת סובה לסוף
הדרך.
ב. התווית הדרך תהיה תוך שילוב המשך ותגבור של
מערכות הקיימות באזור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל

תיאור המיקום:
ישוב: אכסאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16906חלק56-58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/06/2003
קבלת תכנית11/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/05/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301203/06/2003