שינוי תוואי דרך. שינוי מאזור מלאכה לתעשיה.

תוכנית 6/ 03/ 123/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרך. שינוי מאזור מלאכה לתעשיה.
מספר: 6/ 03/ 123/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך, שינוי מאיזור מלאכה לתעשיה קלה, ביטול דרכים, הפיכתשטח דרכים לשוח צבורי פתוח ושטח כספורט ואיזור מלאכה, משטח ציבורי פתוח לאיזור מלאכה ותעשיה , קביעת הנחיות בניה משטח מבני משק לאזור תעשיה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןתלמי יפה

תיאור המיקום:
רחב תכנון מקומי שקמים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2582חלק11, 13-14, 22-23, 29-35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/01/1988תאריך פרסום: 28/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3523. שנה עברית: התשמח .