שינוי תוואי דרכים מס' 39 - ו 35 סכנין

תוכנית ג/ 19725

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרכים מס' 39 - ו 35 סכנין
מספר: ג/ 19725
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שניוי תוואי דרכים מס' 39 ו - 35 בסכנין

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח מגורים ב' לדרך מוצעת
שינוי יעוד מדרך מאושרת למגורים ב'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19274חלק53-54, 56
19313חלק6-8
19320חלק58, 60-62, 75-76
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 6386מגורים ומבני ציבור סכניןשינוי
תוכניתג/ 7514שינוי לתקנון תכנית המתאר - סכניןשינוי
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
לא הוגשו התנגדויות17/10/2012
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6387. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2012. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/08/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה08/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/11/2011
קבלת תכנית18/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200708/05/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה