שינוי תוואי דרכים עילוט

תוכנית ג/ 19463

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרכים עילוט
מספר: ג/ 19463
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת דרכים מס' 14 ו - 19 בכפר עילוט על פי המצב הקיים

עיקרי ההוראות:
שינוי תוואי דרכים מס' 14 ו - 19 בכפר עילוט
שינוי קווי בנין קדמיים על פי המצב הקיים בשטח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק3, 5, 22-24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/04/2011
קבלת תכנית01/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201101208/08/2011