שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.

תוכנית ג/ 9607

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.
מספר: ג/ 9607
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי תוואי דרכים עפ"י הקיים ועפ"י דרכי המועצה.
ב. קביעת הנחיות ותנאים לפיתוח ובנית השטחים הכלולים
בתחום הישוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16563חלק6, 20-211, 33
16871חלק1
16873חלק1-10, 12-13, 22-25, 27, 29, 41, 49-53, 55
16874חלק1-2, 4-12, 14, 16-20
16875חלק1-17, 20-51
16876חלק3, 6-8, 10-15, 17, 19
16877כל הגוש
16878כל הגוש
16879חלק1-48, 50, 54-74, 76-96
16880כל הגוש
16881חלק25, 38, 40-43, 56
16882חלק20-21, 41-42, 44-46, 58-59, 62, 6513, 18-19, 22, 43, 60
16884חלק16, 27, 29-33
17297חלק33-352, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1313תכנית מתאר יפיעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/05/2000תאריך פרסום: 14/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4879. עמוד: 3446. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים14/04/2000תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/04/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/04/2000
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות05/01/2000
פרסום להפקדה בעיתונים31/12/1997תאריך פרסום בעיתון: 31/12/1997.
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1997תאריך פרסום: 16/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4587. עמוד: 627. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/10/1997
החלטה בדיון בהפקדה02/04/1997
קבלת תכנית01/12/1996