שינוי תוואי וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, כפר כנא

תוכנית ג/ 10594

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, כפר כנא
מספר: ג/ 10594
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך וחלוקה למגרשים , וקביעת זכויות והוראות בניה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17391חלק12-14, 24-25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 5942תכנית מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2566. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית20/02/2007
פרסום לאישור ברשומות08/02/2000תאריך פרסום: 08/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 48500. עמוד: 2507. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים26/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/11/1999
פרסום להפקדה ברשומות29/08/1999תאריך פרסום: 29/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4799. עמוד: 5449. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 30/07/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה12/04/1999
קבלת תכנית22/03/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200700620/02/2007