שינוי תוואי חלק מכבישים מס' 51, 59, שינוי למתאר, סכנין

תוכנית ג/ 10107

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי חלק מכבישים מס' 51, 59, שינוי למתאר, סכנין
מספר: ג/ 10107
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי חלק מכבישים מס' 51, 59.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19287חלק14, 38, 280, 285, 291
19318חלק56-59
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/03/1998
קבלת תכנית11/08/1997