שינוי תוואי כביש מס' 1 מושב כרם מהר"ל

תוכנית חכ/ 4/ יב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי כביש מס' 1 מושב כרם מהר"ל
מספר: חכ/ 4/ יב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי תוואי כביש מס' 1, התאמת כביש לטופוגרפיה
כך שהפרש הגבהים בין תחילת הכביש לסופו יקטן
מ- 16 מטר ל- 7 מטר תוך כדי שמירה על מספר המגרשים
הקיים.
- איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלכרם מהר"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12008חלק19-22, 29
12048חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 4/ חשכונות חדשות במושב כרם מהר"ל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1387. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים13/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/12/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/11/2005
החלטה בדיון באישור תכנית07/09/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2171. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה14/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/08/2003
קבלת תכנית18/06/2002