שינוי תוואי כביש רוחמה

תוכנית 7/ 02/ 303/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי כביש רוחמה
מספר: 7/ 02/ 303/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי תואי כביש מס' 333 בקטע הסמוך לקיבוץ רוחמה
בהתאם למסומן בתשריט.
2. שינוי יעוד מדרך לקרקע חקלאית, ומקרקע חקלאית
ואיזור מיועד לדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגברוחמה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/09/1988תאריך פרסום בעיתון: 29/09/1988.
פרסום לאישור ברשומות02/08/1988תאריך פרסום: 02/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3575. עמוד: 2486. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית27/06/1988
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/1987תאריך פרסום בעיתון: 16/06/1987.
פרסום להפקדה ברשומות31/05/1987תאריך פרסום: 31/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3455. עמוד: 1747. שנה עברית: התשמז .
החלטה בדיון בהפקדה21/04/1986
קבלת תכנית01/04/1986