שינוי תוואי כביש 353 מושב מנוחה

תוכנית 6/ 02/ 276/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי כביש 353 מושב מנוחה
מספר: 6/ 02/ 276/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תואי כביש 353 בחיבור עם כביש 40,
ע"י הרחבת הכביש בכוון אחד וביטול חלק ממנו בכוון שני.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישמנוחה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1700חלק11, 15, 188
2942חלק9183
2944חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2006
קבלת תכנית09/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600610/07/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600306/03/2006