שינוי תוואי מס' 13 במרכז דיר חנא:

תוכנית ג/ 13959

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי מס' 13 במרכז דיר חנא:
מספר: ג/ 13959
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קו בנין לדרך מס' 13 ושינוי תוואי הדרך מעל בנין קיים
שינוי קו בנין מערבי לדרך מס' 13 ל - 0 מטר וקו בנין מזרחי ל- 1 מטר
הזזת תוואי הדרך מס' 13 מעל בנין קיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19425חלק92, 94-95, 124
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3492שנוי יעוד למגורים ותעשיה זעירה-דיר חנא דרומיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות08/02/2005תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1504. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/11/2004
החלטה בדיון באישור תכנית20/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2004. עיתון: אל-סינארה.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות22/03/2004תאריך פרסום: 22/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5284. עמוד: 2398. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/05/2003
קבלת תכנית11/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200401420/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים39030/03/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400319/01/2004