שינוי תוואי שביל להולכי רגל , כפר כנא

תוכנית גנ/ 17131

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי שביל להולכי רגל , כפר כנא
מספר: גנ/ 17131
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי בתוואי דרך להולכי רגל .

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד משטח למבנה ציבור ומגורים ב' לשביל .
שינוי ייעוד מדרך להולכי רגל למגורים ב' .
שינוי יעוד ממגורים א' לשביל
שינוי קווי בנין לבניינים קיימים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17387חלק35-36, 76
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 489. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים03/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/08/2010
החלטה בדיון באישור תכנית06/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות20/02/2008תאריך פרסום: 20/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5777. עמוד: 2013. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים25/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/07/2007
קבלת תכנית08/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200801206/08/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים86511/02/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701724/09/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה