שינוי תווי דרך מס' 14, ש'גור

תוכנית גנ/ 17386

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תווי דרך מס' 14, ש'גור
מספר: גנ/ 17386
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים ב'
שינו יעוד קרקע מדרך מאושרת לשצ"פ ולמגורים ב'

עיקרי ההוראות:
שינוי תוואי דרך מס' 500
התווית דרך משולבת מוצעת
קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה, מרווחי בניה וגובה בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםדיר אל-אסדדיר אל-אסד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18817חלק1-2, 25
18819חלק63, 76-77, 86-88, 98
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7242שינוי יעוד לאיזור מלאכה ותעשיה ואיזור שירותי דרך מנשית זבדהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2410. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים26/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/01/2010
החלטה בדיון באישור תכנית30/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4022. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/05/2009
פרסום להפקדה בעיתונים17/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה02/07/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/05/2008
קבלת תכנית01/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200902530/09/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים103220/05/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200800902/07/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה