שינוי תווי כביש מס' 4.

תוכנית עח/ 147

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תווי כביש מס' 4.
מספר: עח/ 147
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. סלילת קטע של דרך מס' 4 בכביש דו - מסלולי כדוגמת
הקטעים הקימים מדרום לתכנית (בית ליר, רעננה
אשדוד).
2. הרחבת הדרך - מזרחה מאדמות המשקים כפר חיים,
משמר השרון וקיבוץ מעברות.
3. הסבת קטע כביש קיים בחזית המשקים כפר חיים, משמר
השרון וקיבוץ מעברות מדרך ראשית - לכביש שרות
לשמושם של המשקים המוזכרים ולאחזקתם.
4. הסדרת נחל אלכסנדר ותעלת קובאני.
5. העברת אזור מעבר לקוי חשמל מעבר לפיתול נחל
אלכסנדר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
קטע בין צומת מדרשת רופין לבין צומת כפר ויתקין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8306חלק1-5, 56
8307חלק1
8313חלק2, 5
8354חלק1
8358חלק4-13, 24
8359חלק1
8360חלק1, 3-8, 11-14, 16
8361חלק1, 7, 9, 13, 16-19, 21-22
8366חלק50, 61, 67, 75
8398חלק5
8411חלק1
8412חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/04/1990תאריך פרסום בעיתון: 17/04/1990.
פרסום לאישור ברשומות11/03/1990תאריך פרסום: 11/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3749. עמוד: 2129. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/1989תאריך פרסום בעיתון: 06/07/1989.
פרסום להפקדה ברשומות18/04/1989תאריך פרסום: 18/04/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3651. עמוד: 2725. שנה עברית: התשמט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/03/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה26/03/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/03/1989
החלטה בדיון בהפקדה28/12/1988
קבלת תכנית06/09/1988