שינוי תוכנית לבניין קיים + סגירת קומת עמודים + תוספת בריכת שחיה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 243/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שינוי תוכנית לבניין קיים + סגירת קומת עמודים + תוספת בריכת שחיה
מספר: 243/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוכנית לבניין קיים + סגירת קומת עמודים + תוספת בריכת שחיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18926חלק35
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200705111/12/2007