שינוי תוכנית מפורטת עד הלום- שינוי קו בנין בכביש מס' 1

תוכנית 8/ 03/ 109/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוכנית מפורטת עד הלום- שינוי קו בנין בכביש מס' 1
מספר: 8/ 03/ 109/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאשר בניה על קו 0 של סככה להעמסת חומר גלם

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
154חלק
2012חלק