שינוי תוכנית מפורטת - מרכז יואב

תוכנית 6/ 03/ 122/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוכנית מפורטת - מרכז יואב
מספר: 6/ 03/ 122/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מדרך לאזור מלאכה, למתקן הנדסי ולשטח ציבורי פתוח.
ב. שינוי יעוד מאזור מלאכה למתקן הנדסי, לדרך ולשטח ציבורי פתוח.
ג. שינוי חלוקה קיימת, איחוד מגרשים וחלוקתם מחדש.
ד. קביעת אזור מלאכה זעירה ומגבלות בניה בו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2201חלק
2202חלק
2241חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/04/1990תאריך פרסום: 15/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3758. עמוד: 2453. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים26/05/1989תאריך פרסום בעיתון: 26/05/1989. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות18/05/1989תאריך פרסום: 18/05/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3659. עמוד: 3080. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית19/09/1988