שינוי תוכנית מתאר ביטול ואיחוד חלקות

תוכנית 6/ 03/ 184

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוכנית מתאר ביטול ואיחוד חלקות
מספר: 6/ 03/ 184
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד,קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבשדה יואב

תיאור המיקום:
קיבוץ שדה יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2799חלק2-9, 11-17
2800חלק2-10
2801חלק2-10, 12, 14-26, 30-31, 33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1979תאריך פרסום: 22/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2581. שנה עברית: התשם .