שינוי תוכנית מתאר מקומית לאזור מגורים 1 מיוחד, מבנה ציבור ושפ"צ. שריגים ליאון.

תוכנית מי/ 310/ י

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוכנית מתאר מקומית לאזור מגורים 1 מיוחד, מבנה ציבור ושפ"צ. שריגים ליאון.
מספר: מי/ 310/ י
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי תוכנית המתאר המקומית מ.י. / 200
מאזור בתי מלאכה, תעשייה ואחסנה לאזור מגורים 1 מיוחד , מבנה ציבור , שטח למתקנים הנדסיים שטחים פתוחים ציבוריים ושטח נוף פתוח.
ב. קביעת עקרונות בינוי, פיתוח ודרכי גישה בשטח התוכנית.
ג. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.
ד. קביעת מספר יח"ד ל- 92.
ו. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהלי-און (שריגים)

תיאור המיקום:
שטח בין קוארדינטות אורך 194/125 - 193/675
שטח בין קואורדינטות רוחב 620/475 - 620/000
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34331חלק5-715
34345חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3275. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים20/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/03/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/02/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/02/2009
החלטה בדיון באישור תכנית06/01/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית29/01/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות09/05/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2006תאריך פרסום: 10/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5518. עמוד: 2526. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים22/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/03/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/02/2006
החלטה בדיון בוולק"ח04/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/07/2003
קבלת תכנית19/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים100611/02/2009
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200900106/01/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים35129/01/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200701309/05/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200700515/04/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200700420/03/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200602526/10/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים61430/04/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200501320/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49304/07/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20904/04/2005
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200500420/02/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים25718/01/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23929/06/2004
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200401029/06/2004
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200301328/10/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה