שינוי תוכ' קודמות, כולל דרכים ויעודי קרקע

תוכנית הצ/ 5/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוכ' קודמות, כולל דרכים ויעודי קרקע
מספר: הצ/ 5/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתקן ת.ב.ע מפורטת תמ/5 ותכנית שכון צבורי 3/19/1; להתוות דרכים חדשות, לבטל דרכים קימות ולהרחיב דרכים קימות; לקבוע איזור לבניני צבור, איזור צבורי פתוח, איזור למגרש ספורט, איזור מלאכה, איזור מסחרי, איזור חקלאי, איזורי מגורים א' ו-ב'; לשנות את קוי הבנין הקדמיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7799חלק12, 18, 20-21, 24-25, 27, 29
7800חלק4, 7, 9-10, 86-87, 90-113, 115-141
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/10/1967תאריך פרסום: 12/10/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1400. שנה עברית: התשכח .