שינוי תחום שיפוט קרית ביאליק בגבולה עם מוא"ז זבולון

בקשה לשינוי מרחב תכנון/ גבול שיפוט שש/ 09/ קרית ביאליק

זיהוי ומאפיינים
סוג: שינוי שטח שיפוט
שם: שינוי תחום שיפוט קרית ביאליק בגבולה עם מוא"ז זבולון
מספר: שש/ 09/ קרית ביאליק
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםהתיחסות גורמים / בעלי עניין - החווה החקלאית- התייחסות ראש העיר חיפה
מסמכיםהתיחסות גורמים / בעלי עניין - החווה החקלאית- התייחסות מנהלת מחוז חיפה , משרד החינוך
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול באישור דוח הוועדה - הדוח אושר13/05/2012
סיום עבודת הועדה - הדוח הוגש04/03/2012
דיון בבקשה לשינוי שטח שיפוט - הוחלט על הכנת דוח ועדה04/03/2012
רישום נתוני פרסום בעיתונים בדבר מינוי ועדה07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
דיון במינוי ועדה - הוחלט למנות ועדה15/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/03/2011