שינוי תכליות במגרש 15, מכמנים

תוכנית ג/ 15209

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תכליות במגרש 15, מכמנים
מספר: ג/ 15209
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
להסדיר מצבו של בית תה יפני.
להסדיר גישה למגרש מגורים מס' 15 באמצעות השטח הציבורי הפתוח.
לאפשר הקמת יחידת דיור נוספת.
להקטין קו בניין צדדי לכיוון מערב ל-0 מטר.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הנחיות ארכיטקטוניות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמכמנים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19153חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4390מצפה מכמניםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2007תאריך פרסום: 21/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5666. עמוד: 2839. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/04/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות14/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2410. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים17/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/02/2005
קבלת תכנית06/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200602414/11/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים61430/04/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501825/07/2005