שינוי תכנית ג/ 4370

תוכנית ג/ 12925

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תכנית ג/ 4370
מספר: ג/ 12925
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי יעוד מאזור מגורים ב' ומבני ציבור ומבני ציבור לאיזור מגורים ג'.
התווית מערכת דרכים.
קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעלות-תרשיחאמעלות-תרשיחא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18387חלק23-24, 30
18388חלק1-78-9, 11-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4370תכנית מתאר - תרשיחאשינוי
תוכניתג/ 9962יצירת תוואי לכביש העוקף את מרכז הישוב תרשיחא.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות16/10/2006תאריך פרסום: 16/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5588. עמוד: 243. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1603.
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה18/05/2005
קבלת תכנית31/12/2001