שינוי תכנית ג/ 948 ו ג/ 6720

תוכנית ג/ 12826

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תכנית ג/ 948 ו ג/ 6720
מספר: ג/ 12826
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקטנת קו הבניין באופן נקודתי מארבעה מטרים (4 מ') לאפס בין הכבישים מס' 6 לבין בניין ההנדסאים הקיים על תת חלקה מס' 81/13 במכללת מאר אליאס באעבלין.
2. הגדלת מספר הקומות באגף המזרחי של אותו בניין המותר מארבע קומות לשש, המבנה יהיה בצורה מדורגת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12209חלק81
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6720שנוי יעוד ממגורים לאיזור לבניני צבור -עבליןשינוי
תוכניתג/ 984תכנית מתאר -אעבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2003תאריך פרסום: 22/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5208. עמוד: 3536. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים13/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2003. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית10/02/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות10/02/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/05/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2002תאריך פרסום: 21/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5076. עמוד: 2429. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/04/2002
החלטה בדיון בהפקדה02/01/2002
קבלת תכנית01/11/2001