שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/5/475/ג

תוכנית גז/ 475/ 5/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/5/475/ג
מספר: גז/ 475/ 5/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי

תיאור המיקום:
מ.א. עמק לוד, ניר צבי

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1988תאריך פרסום: 31/10/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3589. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות05/02/1987תאריך פרסום: 05/02/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3424. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית04/02/1987