שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' מח/41

תוכנית מח/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' מח/41
מספר: מח/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת כביש. 2. ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות, קירות תומכים וכן לבצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש 3. סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית. 4. הסדר הסתעפויות וצמתים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנחשונים
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעין

תיאור המיקום:
כביש מס' 6,קטע לוד נחשונים (לודים דרום השרון)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4033חלק42-50
4034חלק1-4, 27, 31, 34-35, 42, 64-66, 73
4035חלק8, 10-13, 16-19, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 93, 111
4063חלק2, 4, 23-34, 39, 67
4105חלק
4112חלק1-2, 4-17, 19-20, 23-25, 28, 30, 32, 38-40, 43, 47, 49, 51
4113חלק
4114חלק
4495חלק
4603חלק1, 8-19
4604חלק86-89, 94-95, 97-100, 127
4605חלק29, 39-41, 44-46, 58-59, 68-69, 81
4610חלק102-111, 116-125
6302חלק8, 20-24
6703חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/05/1986תאריך פרסום: 01/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3327. שנה עברית: התשמו .