שינוי תכנית מקומית מס' גז/435/ג

תוכנית גז/ 435/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תכנית מקומית מס' גז/435/ג
מספר: גז/ 435/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןגנתון

תיאור המיקום:
מ.א. מודיעים, מושב גנתון

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1988תאריך פרסום: 30/11/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3598. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות05/02/1987תאריך פרסום: 05/02/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3424. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית04/02/1987