שינוי תכנית מתאר מקומית שכונת ממילא

תוכנית 2909

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תכנית מתאר מקומית שכונת ממילא
מספר: 2909
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
ישוב: ירושלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30033חלק8-13, 49, 120-126, 203-204, 322-323, 360-361, 411, 450, 468435, 457
30034חלק40, 42-44, 46-48, 54-61, 63-71, 73, 76-79, 86-89, 92-9390
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2229ביצוע שלבים זמניים במתחם ממילא.שינוי
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/12/1987תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1987.
פרסום לאישור ברשומות10/12/1987תאריך פרסום: 10/12/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3507. עמוד: 442. שנה עברית: התשמח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/06/1987
החלטה בדיון באישור תכנית13/01/1987
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1985תאריך פרסום: 31/10/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3265. עמוד: 654. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים18/10/1985תאריך פרסום בעיתון: 18/10/1985.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/09/1985
החלטה בדיון בהפקדה13/09/1983
קבלת תכנית08/02/1982