שינוי תקנון לישוב סכנין

תוכנית ג/ 12906

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תקנון לישוב סכנין
מספר: ג/ 12906
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הוראות בדסר עיצוב אדריכלי /אורבני בשל העדרן בתכניות תקפות בתחום תכנית זו.
2. הוראות בדבר צפיפות יח"ד/ מבנים לחלקה/ מגרש באזורי מגורים, בשל העדרן בתכניות תקפות בתחום תכנית, אך ללא שינוי באחוזי הבניייה המותרים עפ"י תכניות תקפות בתחום התכנית.
3. פירוט תכליות באזורי מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19269כל הגוש
19270כל הגוש
19271כל הגוש
19272כל הגוש
19274כל הגוש
19278כל הגוש
19279כל הגוש
19280כל הגוש
19281כל הגוש
19282כל הגוש
19283כל הגוש
19284כל הגוש
19286כל הגוש
19287כל הגוש
19288כל הגוש
19290כל הגוש
19291כל הגוש
19313כל הגוש
19314כל הגוש
19315כל הגוש
19316כל הגוש
19317כל הגוש
19318כל הגוש
19319כל הגוש
19320כל הגוש
19321כל הגוש
19322כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 688. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים02/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2004. עיתון: הצופה.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/08/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/11/2003
החלטה בדיון באישור תכנית23/12/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות23/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3302. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2002. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2002
קבלת תכנית19/12/2001