שינוי תקנון לישוב עראבה

תוכנית ג/ 12907

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תקנון לישוב עראבה
מספר: ג/ 12907
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוראות בדבר עיצוב אדריכלי / אורבני בשל העדרן בתוכניות תקפות בתחו בתכנית זו.
ב. הוראות בדבר צפיפות יח' דיור / מבנים לחלקה / מגרש באזורי מגורים, בשל העדרן בתוכניות תקפות בתחום התכנית, אך ללא שינוי באחוזי הבניה המותרים עפ"י תכניות תקפות בתחום התכנית.
ג. פירוט והרחבת תכליות באזורי מגורים.
ד. קביעת זכויות ומגבלות למבני ציבור.

עיקרי הוראות התכנית:-
א. הוראות בדבר עיצוב אדריכלי / אורבני
ב. הוראות בדבר צפיפות יח"ד דיור / מבנים לחלקה / מגרש באזורי.
ג. טבלת זכויות ומגבלות בניה למבני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19345כל הגוש
19346כל הגוש
19347כל הגוש
19353כל הגוש
19354כל הגוש
19356כל הגוש
19375כל הגוש
19377כל הגוש
19379כל הגוש
19380כל הגוש
19381כל הגוש
19382כל הגוש
19383כל הגוש
19384כל הגוש
19385כל הגוש
19386כל הגוש
19387כל הגוש
19389כל הגוש
19390כל הגוש
19391כל הגוש
19392כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7240שינוי לתכנית המתאר מספר ג / 4041 - עראבה.שינוי
תוכניתג/ 10137שינוי לתכנית מתאר עראבהשינוי
תוכניתג/ 4014תכנית מתאר עראבהשינוי
תוכניתג/ 5422הקטנת קו בנין מציר דרך מס' 805 ל- 40 מטר, שינוי למתאר, עראבה.שינוי
תוכניתג/ 6761שנוי לתקנון תכנית מתאר -עראבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2029. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים10/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2005. עיתון: הצופה.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/11/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/01/2004
החלטה בדיון באישור תכנית25/11/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3302. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים23/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2002
קבלת תכנית19/12/2001