שינוי תקנון קיבוץ יזרעאל

תוכנית ג/ 10845

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תקנון קיבוץ יזרעאל
מספר: ג/ 10845
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. עדכון טבלת וזכויות בניה.
ב. קביעת הנחיות ותנאים לפתוח ובניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועיזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20564חלק2-5
20574חלק1, 32, 4, 6
20575חלק1-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2465קבוץ יזראעלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/11/2000תאריך פרסום: 23/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4935. עמוד: 455. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים03/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/10/2000
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/2000
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/01/2000
פרסום להפקדה בעיתונים17/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/12/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/1999. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/1999. עיתון: אל-סינארה.
פרסום להפקדה ברשומות14/12/1999תאריך פרסום: 14/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4832. עמוד: 1749. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה24/03/1999
קבלת תכנית29/07/1998